Various images of forestry and PAWS logo (pedagogische arbeit im wald, teaching in the wild)

PAWS-MED – Povzetek projekta

Zaradi vse večje urbanizacije družbe, podnebnih in okoljskih sprememb in v okviru vsesplošne globalizacije ter rasti pomena gozdov se povečuje tudi potreba po spoznavanju različnih dimenzij gozdov in gozdarstva. Gozdna pedagogika je glavni pripomoček za posredovanje znanja o gozdovih in o njihovi vlogi pri reševanju glavnih izzivov, pred katere je postavljena človeška družba.

V večini sredozemskih držav se gozdarske službe soočajo s pomanjkljivim znanjem gozdarjev, ki so glavni izvajalec pedagoških aktivnosti v gozdu, o načinih in metodah prenosa znanja o gozdu na različne družbene skupine.

Za rešitev tega problema je bil projekt PAWS (Gozdna pedagogika – Koncept seminarja za gozdarje) v okviru programa Leonardo da Vinci nadgrajen z novim projektom PAWS-MED, ki sodi na področje “Prenos inovacij” v okviru omenjenega programa.

PAWS-MED projekt je usmerjen na sredozemske države in bo prilagodil pedagoške vsebine in učne pripomočke, razvite v okviru projekta PAWS na potrebe sredozemskih držav. Tako je v projekt PAWS-MED vključenih 10 partnerjev, ki prihajajo iz Italije, Slovenije, Španije, Portugalske, Grčije, Cipra, Avstrije in Nemčije.

Projekt PAWS-MED traja dve leti in v tem obdobju bodo učni materiali prilagojeni potrebam sredozemskih držav, prevedeni v vse jezike držav partneric in preizkušeni v nacionalnem okolju. Projekt predvideva tudi usposabljanje trenerjev s področja PAWS-MED pristopov na področju gozdne pedagogike in prenos tega znanja na gozdarje, ki se v posameznih dr?avah ukvarjajo z aktivnostmi gozdne pedagogike.

Projekt PAWS-MED obsega naslednje učne pripomočke:

  1. Okvir seminarja
  2. Priročnik za udeležence seminarja
  3. Curriculum / koncept seminarja za gozdarje
  4. Pripomoček za načrtovanje aktivnosti gozdne pedagogike ( interaktivna programska oprema)

Ko bodo materiali dokončno pripravljeni, bodo objavljeni in na voljo zainteresiranim posameznikom na tej spletni strani. Gradivo bo na voljo v slovenskem, italijanskem, grškem, portugalskem, španskem, nemškem in angleškem jeziku. 

Usposabljanje trenerjev s področja PAWS-MED učnih pristopov na področju gozdne pedagogike iz vseh držav, ki so partnerice v projektu, bo potekalo v Gmundnu (Avstrija) v oktobru 2010. Trenerji bodo po zaključenem usposabljanju izvedli izobraževanje gozdarjev, ki se ukvarjajo z gozdno pedagogiko v posameznih državah 

Če želite sodelovati pri projektu ali če potrebujete dodatne informacije se obrnite na:
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
kontaktna oseba: Andrej Breznikar
e-pošta: andrej.breznikar@zgs.gov.si
tel.: +386 1 470 00 50, fax.: +386 1 423 53 61 

image of a tree

© 2004 the PAWS project