Various images of forestry and PAWS logo (pedagogische arbeit im wald, teaching in the wild)

Obsah projektu

Trvale udržitelný rozvoj má rozhodující význam pro vytvárení budoucích perspektiv pro lidstvo. Protipólem tohoto poznatku je stále vetší odcizování cloveka prírode, prirozeným procesum a souvislostem. Pritom práve les je prostor, který výtecne demonstruje ekologii, nabízí netušené možnosti jako názorný, výukový studijní objekt.

Je duležité, aby práve jeho prostrednictvím mohly být informace o ekologii zprístupneny, co nejvetšímu množství lidí. Tento úkol prebírají stále více lesníci v rámci svých bežne vykonávaných cinností.

Problémem ovšem zustává skutecnost, že lesníci mají v oblasti predávání vedomostí, v pedagogice, bud žádné nebo nedostacující vzdelání.

Chybí jim fundované základy pedagogiky a jejich koncepcí, znalost ruzných forem a metod zprostredkovávání vedomostí tak, aby byli schopni adekvátním zpusobem predávat vlastní poznatky.

Tento problém ovšem nemuže být rešen pres prostredníka jako jsou ucitelé nebo vychovatelé, nebot duležitým atributem predávání informací je autenticita (deti chtejí informaci slyšet prímo do lesníka ne od nejakého prostredníka).

Lesníkum dále chybí takové základní pedagogické znalosti, aby mohli vyvíjet koncepce pro další, nové cílové skupiny (tedy nejen deti), ale treba postižené osoby, seniory, stejne jako všeobecné zásady pro zprostredkovávání vedomostí.

Situaci komplikuje nedostatek možností k vybudování techto základu v nezávislosti na case a míste a soucasném získání zpetné vazby.

Cíle projektu

Na základe potreb, které vyplynuly z ruzných rozhovoru a dotazníku, byl vytcen cíl projektu zamerený na vytvorení kurzu, který by se orientoval na profesní cinnost lesníku. Kurz by mel umožnit lesníkum, aby se nezávisle na míste a case mohli formou samostudia vzdelávat v oblasti metodiky, pedagogiky a pedagogických koncepcí.

V rámci projektu budou rešeny tyto problémy:

  1. vytvorení materiálu pro samostudium ve forme CD-Romu a doprovodného manuálu
  2. workshopy, kde se studující setkají pri praktických ukázkách s modelovými situacemi
  3. odborné pedagogické vedení v prubehu všech fází samostudia
  4. vytvorení webových stránek vcetne FAQ a diskusního fóra

Materiály pro kurz

Vytvorené studijní materiály pro kurz budou mít tento obsah:

  1. Základy pedagogiky a pedagogických koncepcí
  2. Seznámení se speciálními metodami
  3. Metody predávání znalostí (prednáška, hra, zkoumání…)
  4. Zpusoby práce s ruznými cílovými skupinami, napr. s detmi, mládeží,dospelými, se skupinami, které mají specifické potreby, jako napr. skupina nevidomých.

Kurz by mel predstavovat také další krok ve vývoji spolecných evropských norem, a tak prispet k vytvárení pedagogických kompetencí pri zprostredkování duležitých znalostí z oboru lesnictví ve strední Evrope.

image of a tree

© 2004 the PAWS project